การตรวจวัด ด้านดิน

อุณหภูมิดิน

เนื้อดิน

วัดค่าความเค็มของดิน

วัดความชันของพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชม