การตรวจวัด ด้านน้ำ

ยุง

ความโปร่งใสของน้ำ

วัดค่าความเค็ม

จำนวนผู้เข้าชม