การตรวจวัด ด้านสิ่งมีชีวิต และสิ่งปกคลุมดิน

วัดความสูงของต้นไม้

วัดการปกคลุมเรือนยอด และพิชปกคลุมดิน

วัดเส้นรอบวงของต้นไม้

จำนวนผู้เข้าชม